BEMA Consulting Sp.z o.o.


Idź do treści

Menu główne:

BEMA Consulting Sp. z o.o.

PL 40-559 Katowice, ul. Karola Adwentowicza 5
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000321153 ; Kapitał zakładowy: 50.000 zł, REGON: 241082681, NIP 6342701789
link: Akademia Malucha PUCHATKOWO - prywatny żłobek


Powrót do treści | Wróć do menu głównego